Logo
Logo

เช่าเหมาลำ เรือสปีดโบ๊ท (Akira Speed boat) ไปหลีเป๊ะ


บริการให้เช่าเหมาเรือสปีดโบ๊ท ราคาโดนใจนักท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย
อาคีราสปีดโบ๊ท (Akira Speed boat)
โทรศัพท์ : 098 - 1616163 (ป๊ะ) / 089 - 4671421 (นาย)

ราคาเรือเหมา

จำนวนที่นั่ง

โปรแกรมเหมาเรือ ราคาเน็ต (NET)

จำนวนเครื่องยนต์ 

รับ - ส่ง
ต่อเที่ยว

ไปเช้า - เย็นกลับ

2 วัน 1 คืน 

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

25 ที่นั่ง

23,000

29,000

33,000

35,000

45,000

2 เครื่องยนต์

35 ที่นั่ง

23,000

31,000

35,000

40,000

50,000

2 เครื่องยนต์

45 ที่นั่ง

28,000

40,000

45,000

50,000

55,000

3 เครื่องยนต์

70 ที่นั่ง

40,000

50,000

65,000

70,000

77,000

4 เครื่องยนต์

หมายเหตุ : ราคาข้างต้น แถมน้ำดื่ม น้ำแข็ง สน็อคเกิ้ล เที่ยวโซนใน (ร่องน้ำจาบัง ,เกาะหินงาม ,เกาะยาง ,เกาะราวี)

หากต้องการเที่ยวโซนนอกเรือ 

  • 2 เครื่องยนต์ เก็บเพิ่ม 4,000 บาท 

  • 3 เครื่องยนต์ เก็บเพิ่ม 5,000 บาท 

  • 4 เครื่องยนต์ เก็บเพิ่ม 7,000 บาท 


* กรุณาจอง ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 1 วัน / เทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ 3 วัน 

* หากต้องการยกเลิกการเดินทาง กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน 

* ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน และ ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือปากบารา

3 เครื่องยนต์

4 เครื่องยนต์

ช่องทางการชำระเงิน 

  • ชื่อบัญชี : บจก. จุฬารัช อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

  • เลขบัญชี : 208 - 1 - 67461 - 5

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่

  • ชำระเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานได้ที่เบอร์แฟกซ์ 074 - 292489

  • (E-mail : [email protected])