• +66 (0) 98 161 6162
  • Image Alternative textENG
  • Image Alternative textTHAI

ข้อมูลตารางรถ เรือไปเกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะอยู่ไกลจากชายฝั่ง ประมาณ 35 ไมล์ทะเล (65 กิโลเมตร) ซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวควรจอง รถ - เรือ ในการเดินทางล่วงหน้าเพื่อรับประกันที่นั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไฮซีซั่น (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) แนะนำให้จองคิวรถ ลงเรือพร้อมกันเลย เพื่อความสะดวก ครบ จบ ในที่เดียว เพียงแค่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและมีตั๋วติดตัวตลอดเวลา


การเดินทางไปหลีเป๊ะผู้โดยสารต้องเดินทางมาขึ้นเรือที่ท่าเรือปากบารา (อำเภอละงู จังหวัดสตูล) ซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่ให้บริการเรือขนส่งผู้โดยสาร โดยจะเสียค่าธรรมเนียม ท่านละ 20 บาท (ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมอยู่ในบัตรโดยสาร) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง เส้นทางจาก ปากบาราไปเกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง (แวะตะรุเตา-เกาะไข่ บวกเวลาอีกครึ่งชั่วโมง) ซึ่งผู้โดยสารควรเดินทางถึงจุดจอดเรือก่อนเรือออก 30 นาที
- รถโดยสาร 2 ประเภท (รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง รถมินิบัส 17 ที่นั่ง )
- สปีดโบ๊ทขนาดใหญ่ 45 ที่นั่ง


เกาะหลีเป๊ะไม่มีท่าเทียบเรือ เรือโดยสารทุกลำจะเข้าไปเทียบที่โป๊ะกลางอ่าวเกาะหลีเป๊ะ การเดินทางเข้าเกาะต้องต่อเรือหางยาว ผู้โดยสารสามารถลงเรือหางยาวจากโป๊ะไปยังหน้าหาดที่พักได้ โดยการให้บริการเรือหางยาวของชาวเล ค่าบริการคนละ 50 บาท ใช้เวลาในการโดยสารเข้าเกาะ 5-10 นาที ราคาตั๋วเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ(นั่งตัก)ไม่คิดค่าบริการ เวลาเดินเรือ อาจ เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลมซึ่งไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก


เที่ยวที่ เวลารถออกจากสนามบินหาดใหญ่ เส้นทาง ประเภทรถ ราคา/เที่ยว (บาท) ราคา ไป - กลับ (บาท) หมายเหตุ
1 09.30 น. สนามบินหาดใหญ่ ปากบารา รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง 250 500 วิ่งตลอดปี
สนามบินหาดใหญ่ ปากบารา รถมินิบัส 17 ที่นั่ง 250 500 วิ่งตลอดปี
2 11.30 น. สนามบินหาดใหญ่ ปากบารา รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง 250 500 วิ่งตลอดปี
สนามบินหาดใหญ่ ปากบารา รถมินิบัส 17 ที่นั่ง 250 500 วิ่งตลอดปี

เที่ยวที่ เวลารถออกจากปากบารา เส้นทาง ประเภทรถ ราคา/เที่ยว (บาท) ราคา ไป - กลับ (บาท) หมายเหตุ
1 11.30 น. ปากบารา สนามบินหาดใหญ่และในตัวเมืองหาดใหญ่ รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง 250 500 วิ่งตลอดปี
ปากบารา สนามบินหาดใหญ่และในตัวเมืองหาดใหญ่ รถมินิบัส 17 ที่นั่ง 250 500 วิ่งตลอดปี
2 13.30 น. ปากบารา สนามบินหาดใหญ่และในตัวเมืองหาดใหญ่ รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง 250 500 วิ่งตลอดปี
ปากบารา สนามบินหาดใหญ่และในตัวเมืองหาดใหญ่ รถมินิบัส 17 ที่นั่ง 250 500 วิ่งตลอดปี

เที่ยวที่ เวลาเรือออกจากท่าเรือปากบารา เส้นทาง ประเภทเรือ ราคา/เที่ยว (บาท) ราคา ไป - กลับ (บาท) หมายเหตุ
1 11.30 น. ปากบารา ตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ สปีดโบ๊ท 700 1,400 วิ่งตลอดปี
2 13.30 น. ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ สปีดโบ๊ท 700 1,400 วิ่งตลอดปี

เที่ยวที่ เวลาเรือออกจากท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ เส้นทาง ประเภทเรือ ราคา/เที่ยว (บาท) ราคา ไป - กลับ (บาท) หมายเหตุ
1 09.30 น. เกาะหลีเป๊ะ ปากบารา สปีดโบ๊ท 700 1,400 วิ่งตลอดปี
2 11.30 น. เกาะหลีเป๊ะ ปากบารา สปีดโบ๊ท 700 1,400 วิ่งตลอดปี